Putoamissuojaimet

Putoamissuojaimet estävät putoamisen korkealta tai pysäyttävät sen turvallisesti. Putoamisvaarallisissa töissä on käytettävä putoamissuojaimia. Vaarallisia kohteita rakennus- ja asennustöissä ovat yli kaksi metriä korkeat kaiteettomat paikat. Töiden teko ja toimenpiteet onnettomuuden varalle on suunniteltava aina etukäteen. 

Edustamamme tuotemerkit ovat Petzl, Cresto, Skylotec, Miller, Worksafe.

Meiltä löytyy erityistietämystä putoamissuojaimista: olemme Petzl ProPoint-suojainasiantuntijaliike. 

Kauttamme saat putoamissuojainten koulutukset ja määräaikaistarkastukset.
Tutustu koulutuksiin tästä linkistä.

Putoamissuojainten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen suorittaa aina koulutettu ja valtuutettu tarkastaja.

Putoamissuojaintarkastusten tavoitteena on havaita tuotteessa olevat kulumat ja vauriot ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteen.

Turvavöiden, kokovaljaiden, köysien, tarraimien ja muiden putoamissuojainten kunto voi heikentyä likaantumisen, kulumisen ja materiaalien vanhenemisen vuoksi. Valtuutetun tarkastajan tekemä määräaikaistarkastus varmistaa käytössä olevien putoamissuojainten asianmukaisuuden.

Jos suojaimen varaan on pudottu, se on poistettava käytöstä välittömästi ja toimitettava valtuutetulle tarkastajalle.

Putoamissuojainten määräaikaistarkastusten avulla ylläpidetään laitteiden turvallista käyttöä. Lain mukaan putoamissuojaimet on tarkastettava 12 kuukauden välein. Vaativissa olosuhteissa määräaikaistarkastusten väli voi olla lyhyempikin. Käyttäjän täytyy myös itse tarkistaa suojaimet aina ennen käyttöä sekä käytön jälkeen.

Putoamissuojainten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä putoamissuojauksen työturvallisuuskoulutukset saat kauttamme.

Putoamissuojaintarkastusten tavoitteena on havaita tuotteessa olevat kulumat ja vauriot ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteen.
 
Turvavöiden, kokovaljaiden, köysien, tarraimien ja muiden putoamissuojainten kunto voi heikentyä likaantumisen, kulumisen ja materiaalien vanhenemisen vuoksi. Valtuutetun tarkastajan tekemä määräaikaistarkastus varmistaa käytössä olevien putoamissuojainten asianmukaisuuden.
 
Jos suojaimen varaan on pudottu, se on poistettava käytöstä välittömästi ja toimitettava valtuutetulle tarkastajalle.
 
Putoamissuojainten määräaikaistarkastusten avulla ylläpidetään laitteiden turvallista käyttöä. Lain mukaan putoamissuojaimet on tarkastettava 12 kuukauden välein. Vaativissa olosuhteissa määräaikaistarkastusten väli voi olla lyhyempikin. Käyttäjän täytyy myös itse tarkistaa suojaimet aina ennen käyttöä sekä käytön jälkeen.